تبلیغات تبلیغات Ads
Image Post 109

میزان حقوق و دستمزد سال 1396

 میزان حقوق و دستمزد سال 1396 


شرح  سال 96
حدالاقل دستمزد ماهانه  9،299،310
حق مسکن ماهیانه  400,000
حق بن (خوار و بار ) 1,100,000
حق اولاد - یک فرزند  929,931
حق اولاد - دو فرزند  1,859,862
حق سنوات روزانه  17,000
حق سنوات ماهانه  510,000
حداقل دستمزد روزانه  309,977
مجموع دریافتی افراد مجرد  10,799,624
مجموع دریافتی افراد متاهل با یک فرزند  11,684,310
مجموع دریافتی افراد متاهل با دو فرزند  12,6659,349
حقوق یک ساعت عادی با حدالاقل دستمزد  42،289
حقوق یک ساعت اضافه کاری عادی با حدالاقل دستمزد  59،204
دسته بندی : قانون کار و بیمه تامین اجتماعی ، قانون کار ،