تبلیغات تبلیغات Ads

منابع کنکور کاردانی به کارشناسی حسابداری

 

مالی : میانه ۱و۲ جمشید اسکندری -مالی مدرسان- میانه ۱و۲ دکتر نوروش

شرکتها : جلد ۱و۲ حسن همتی یا نوروش

صنعتی : جلد ۱و۲ اسکندری -تستهای سی پی ای آقایان امانی و فاضلی

برای مشاهده ادامه ی این مطلب بر روی آیکون ادامه مطلب کلیک کنید.

مالی : میانه ۱و۲ جمشید اسکندری -مالی مدرسان- میانه ۱و۲ دکتر نوروش

شرکتها : جلد ۱و۲ حسن همتی یا نوروش

صنعتی : جلد ۱و۲ اسکندری -تستهای سی پی ای آقایان امانی و فاضلی

اقتصاد : نکات و تستهای محسن نظری (خردُکلان)

حسابرسی : جلد ۱ استانداردهای سازمان حسابرسی

آمار : جلد ۱ عادل آذر ـ هادی رنجبران یا مومنی

معارف : اندیشه اسلامی ۱ گسترش علوم پایه

ادبیات و زبان فارسی : باقرکلیشمی گسترش علوم پایه

زبان انگلیسی : کتاب لغت ۵۰۴ و گرامر عباس فرزام

ریاضیات : آقای نیکوکار گسترش علوم پایه

دسته بندی : کاردانی به کارشناسی ،