تبلیغات تبلیغات Ads

ثبت نام تکمیل ظرفیت کاردانی به کارشناسی

 ثبت نام کاردانی به کارشناسی (تکمیل ظرفیت) آغاز شد.

برای اطلاع از چگونگی ثبت نام به ادامه مطلب مراجعه کنید.

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام تکمیل ظرفیت کاردانی به کارشناسی به شرح زیر است.

۱) کپی کارت ملی و شناسنامه به همراه اصل آن

۲)پرینت کارنامه کنکور (نمره کل منفی نباشد و در هیچ جای دیگر قبول نشده باشد)

۳)فیش بانکی به مبلغ ۲۸۰۰۰ ریال به حساب ۷۴۸ بانک ملی مرکزی ایران

۴)اصل فیش سهریه با توجه به رشته ی مربوطه

۵)گواهی موقت و یا اصل مدرک کاردانی یا نامه ای مبنی بر پایان دوره کاردانی تا تاریخ ۳۱/۶/۹۰ به همراه ریز نمرات تایید شده کاردانی