loading...
سایت تخصصی حسابداری - آموزش حسابداری
آخرین ارسال های انجمن

 صندوق هاي قرض الحسنه فاميلي ، متشکل از اعضاي خانواده و فاميل، ساکنان محله ها، صندوق هاي کارمندي و کارگري و هيئت هاي محلي به عنوان يک پديده مثبت اجتماعي چرخش سريع کليد کارگشايي در قفل تامين بخشي از نيازهاي مالي و اضطراري براي اعضاي آنهاست. اين صندوقها کاغذبازي هاي متداول، معرفي ضامن و زمان بري هاي گاه چندين ماهه براي طي شدن مراحل کار در منابع رسمي پولي را ندارند. مضاف اينکه پارتي بازي هم اساسا در فلسفه ايجاد اينگونه صندوق هاي قرض الحسنه جايي ندارد. تنها اعتماد، سرمايه معنوي و داد و ستد اين گونه صندوقها محسوب مي شود. تار و پود صندوق هاي قرض الحسنه فاميلي و محلي و صنفي، واقعيت مفاهيم همدلي و همت جمعي را برمي تاباند که در معناي لغوي کلي چنين تعريف و مضموني دارد: خواستن چيزي خواه پول و خواه غير آن در چارچوب ارتباط نيکو و اخلاص عمل در معاشرت و داد و ستد با ديگران و در نهايت واپس دادن آن.
اینک سایت نورپرتال نرم افزار حسابداری مخصوص صندوق قرض الحسنه فامیلی که کاری از گروه آسان دانلود می باشد را در اختیار شما کاربران قرار می دهد.

دانلود+آموزش استفاده از نرم افزار در ادامه ی مطلب

هر صندوق فاميلي براي انجام خدمات خود مراحلي را انجام مي دهد که هر يک در فرمهاي برنامه لحاظ شده است فقط در ابتدا يادآوري موارد کلي در اين رابطه مفيد مي باشد.
1- در ابتدا اطلاعات کليه اعضاء بهمراه پس انداز اوليه آنها ثبت مي گردد.
2- هر يک از اعضاء بطور ماهيانه مبلغي ثابتي را به پس انداز خود اضافه مي کنند.
3- وامي که به اعضاء پرداخت مي شود از موجودي صندوق کسر مي گردد و دريافت کننده ، مبلغ وام و کارمزد را بدهکار مي شود.
4- براي پرداخت اقساط وام و کارمزد از طريق فرم واريز ماهيانه اقدام مي گردد.
5- مساعده پرداختي به اعضاء نيز در فرم واريز ماهيانه دريافت مي گردد.
6- هزينه هاي ثبت شده نيز از موجودي کسر مي گردد.
7- از طريق گزارش صندوق موجودي آن قابل رويت مي باشد.
8- بهتر است گزارش صندوق در محدوده يک ماه چاپ شده و مانده ابتداي آن با مانده انتهاي ماه قبل مقايسه و بايگاني شود.
8- وج از فرم نه تنها با کليک کردن روي کليد 'وج' قابل انجام است بلکه از طريق صفحه کليد بصورت خ+Alt نيز امکان پذير مي باشد. همينطور ي+Alt براي ويرايش و ح+Alt براي حذف قابل دسترس است.

توضیح کامل نرم افزار +دانلود در ادامه مطلب

برخي از ويژگيهاي نرم افزار حسابداري آسان حساب :
ثبت اطلاعات اعضاء:
اين فرم که بوسيله کليد F5 نيز قابل دسترسي سريع مي باشد اولين مرحله از ثبت اطلاعات مي باشد.
اطلاعات پايه اعضاء ( شامل : شماره عضويت ، تاريخ عضويت ، نام ، نام خانوادگي ، مشخصات شناسنامه اي ، پس انداز اوليه ، پس انداز ماهيانه ، اقساط ماهيانه و ... ) در اين قسمت ثبت مي شود. براي ثبت عضو جديد کافيست دکمه ويرايش را انتخاب نموده و مشخصات وي را در آين رديف جدول وارد نماييد. در همين حالت مي توان اطلاعات قبلي را نيز اصلاح نموده و يا رديف انتخاب شده را حذف کرد. عمليات فيلترکردن و جستجوي تعدادي از اعضاء با يک عنوان خاص در نام خانوادگي نيز از طريق قسمت جستجو انجام مي شود. اطلاعات ثبت شده را مي توان به ترتيب نام خانوادگي ، شماره عضويت و نوبت دريافت وام رويت نمود. ستون نوبت را نتنها ميتوان بصورت دستي اصلاح نمود بلکه اين امکان بصورت خودکار وجود دارد تا پس از دريافت وام ، فرد دريافت کننده به انتهاي نوبت انتقال يابد.
شايان ذکر است مبلغ پس انداز اوليه براساس تاريخ عضويت به موجودي صندوق اضافه مي گردد.

واريز ماهيانه اعضاء:
در اين فرم که از طريق کليد F6 نيز قابل دسترسي است مبالغي که اعضاء بطور ماهيانه يا دوره اي به صندوق واريز مي کنند ، ثبت مي شود. اين مبالغ مي تواند شامل ذخيره ماهيانه ، قسط وام ، کارمزد وام دريافتي ، عودت مبلغ مساعده و يا جريمه تاخير اقساط باشد. اصولاً مجموع مبالغ فوق بصورت يکجا طي تاريخ و مدرک مربوطه پرداخت مي شود.
در عين حال که کليه واريزي ها به موجودي صندوق اضافه مي شود ، بايد مد نظر داشت که در واقع مبلغ کارمزد وام و جريمه تاخير درآمدهاي حاصل شده مي باشند.
همانند فرم اطلاعات اعضاء ، اصلاح و ثبت اطلاعات جديد با انتخاب کليد ويرايش قابل انجام بوده و مي توان هر يک از سطرها را حذف نمود. با انتخاب سال و ماه هاي مختلف مي توان اطلاعات ثبت شده قبلي را رويت نمود.

پرداخت وام:
اطلاعات وام پرداختي به اعضاء از طريق اين فرم انجام مي شود و با کليد F7 نيز قابل دسترسي سريع است.
پس از انتخاب عضوي که وام را دريافت مي کند ، شماره وام ، تاريخ پرداخت ، مبلغ وام ، تعداد اقساط و مبلغ اقساط آن نيز ثبت مي شود که با اين عمليات مبلغ قسط و مانده وام اين عضو در فرم اطلاعات اعضاء نيز اصلاح مي گردد.
در ادامه درصد کارمزد و مبلغ کارمزد نيز ثبت مي شود که جزء درآمدهاي قابل حصول مي باشد که اصلاً دريافت کننده وام آنرا با اولين قسط پرداخت مي کنند. پس از ثبت وام ، نوبت فرد در فرم اطلاعات اعضاء نيز با تاييد پيغام مربوطه اصلاح مي شود. همچين مبلغ وام از موجودي صندوق کسر مي گردد.

پرداخت مساعده:
در اين برنامه امکاني ايجاد شده است که بتوان به اعضائي که دچار مشکل شده اند مبالغي بصورت مساعده با بازپرداخت سريع پرداخت نمود.
مبلغ مساعده پرداختي به اعضاء از موجودي صندوق کسر گرديده و عودت اين مبلغ از طريق واريز ماهيانه انجام ميشود.در اين فرم امکاناتي براي جستجو مساعده هاي پرداختي لحاظ شده و مي توان آنرا بوسيله کليد F8 به سرعت اجرا نمود.

پرداخت هزينه ها:
هزينه هاي صندوق فقط از طريق اين قسمت انجام مي شود و با کليد F9 نيز قابل دسترسي سريع مي باشد.
همانند فرمهاي قبلي براي ثبت اطلاعات جديد بايد روي کليد 'ويرايش' کليک نمود و هزينه هاي جديد را در آين رديف ثبت کرد. همچنين بايد مدنظر داشت که مبالغ ثبت شده بعنوان هزينه از موجودي صندوق کسر مي گردد.

گزارشهاي صندوق:
اين فرم از طريق کليد F10 قابل دسترسي بوده و از طريق آن مي توان موجودي صندوق را رويت نمود.

گزارش گردش صندوق:
با اين کليد نه تنها مي توان گردش کليه مبالغ واريزي و برداشتي را رويت نمود بلکه اين امکان وجود دارد تا با وارد کردن محدوده تاريخ ، فقط گردش آن دوره و موجودي صندوق را تا پايان آن دوره گزارش کرد.
گزارش حساب اعضاء : اين گزارش براي اين طراحي شده تا بتوان در هر زمان صورتحسابي از کليه عمليات مالي يکي از اعضاء را به وي ارائه نمود .همچنين وضعيت پس انداز و بدهي وي نيز کاملاً مشخص مي گردد.

انجام قرعه کشي:
تعدادي از صندوق ها ترجيع مي دهند درآمد هاي خود را از طريق قرعه کشي بين اعضاء تقسيم کنند و اين قرعه کشي بايد به نحوي براساس پس انداز اعضاء امتياز بندي شود. در اين فرم پس از امتياز بندي در محدوده مشخص مي توان تعداد انتخاب و مبلغ هر انتخاب را مشخص نمود تا خود برنامه قرعه کشي را انجام داده و جايزه هر يک از برندگان مشخص شود.

تهيه فايل پشتيبان:
تهيه فايل پشتيبان در اين قسمت لحاظ شده است.
در پوشه برنامه يک پوشه بنام Backup وجود دارد که فايل هاي پشتيبان بصورت خودکار در آن ذخيره مي شود. البته براي فشرده سازي فايل پشتيبان فايلهاي موجود در پوشه Tools نيز مورد نياز مي باشد.
با انتخاب کليد فايل پشتيبان برنامه يک نسخه فشرده شده از داده هاي برنامه بصورت فشرده در حالي که تاريخ روز در امتداد نام آن مي باشد ( Cash_Data871018.rar ) در پوشه مربوطه ذخيره مي کندو پس از آن فرمي باز مي شود تا اين امکان براي شماره فراهم شود تا فايل پشتيبان را در محلي ديگر نيز ذخيره کنيد.

تنظيمات برنامه:
تنظيمات کلي برنامه در اين قسمت انجام مي شود
1- ثبت نام صندوق جهت نمايش در عنوان برنامه و گزارشات
2- تعيين رمز ورود برنامه: شخصي که قصد دارد وارد برنامه شود بايد اين کد را بداند.
بصورت پيش فرض کد ثبت شده بصورت رمز نمايش مي يابد و براي رويت آن بايد پس از انتخاب آن کليد CTRL را فشرد.
قابل نصب بر روي ويندوز هاي بالاتر از ويندوز XP لازم به ذکر است شما براي اجراي برنامه به نرم افزار Microsoft Office Access 2003احتياج داريد که با نصب نرم افزار Microsoft Office 2003 ميتوانيد از برنامه استفاده نماييد.
توجه: رمز ورود به برنامه 1 ميباشد

حجم فایل : 3 مگابایت

برای دانلود نرم افزار اینجا کلیک کنید

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
درباره ما
و هو اسرع الحاسبین(انعام-62) و او سریع ترین حسابرسان است...
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 97
 • کل نظرات : 202
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 4592
 • آی پی امروز : 88
 • آی پی دیروز : 90
 • بازدید امروز : 557
 • باردید دیروز : 166
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 7
 • بازدید هفته : 557
 • بازدید ماه : 10,271
 • بازدید سال : 80,460
 • بازدید کلی : 2,236,452
 • کدهای اختصاصی